เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

Gallery


ออสติน
 
มิลล์
 
อังๆ
 
มายด์
 
ปุณ
 
เพชร
 
โจเซฟ
 
ครูผักกาด
 
บอล
 
คอป
 
เพลง
 
บีท
 
นัท
 
กระต่าย
 
ติ
 
ปังปอนด์
 
ไอดิน
 
ซินดี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น